DANIŞMANLIK HİZMETİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İş sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığı risk analizleri ve tehlike değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği periyodik denetimi, iş güvenliği uzmanı istihdamı, çalışma hayatı işçi-işveren hizmetleri, sağlamaktadır.