İŞYERİ HEKİMİ

İŞYERİ HEKİMİ

İŞYERİ HEKİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumluluk eğitimleri hakkında yönetmenlik gereği OSG birimi yetki belgesi alan merkezlerden verilebilmektedir.